I. ĐƯỢC HOÀN TIỀN

  • Được hoàn lại tiền đặt cọc, các khoản thanh toán trước trong trường hợp:
  • khách đặt các sản phẩm tiêu chuẩn.
  • Các sản phẩm được sản xuất sẵn, sản xuất hàng loạt

II. Miễn Hoàn Tiền:

Khi khác hàng đặt hàng thanh toán trước sẽ miễn hoàn tiền trong các trường hợp sau

  • Bàn giao đúng sản phẩm, chủng loại khách đặt theo yêu cầu
  • Miễn hoàn tiền đối với sản phẩm sản xuất đơn chiếc
  • Miễn hoàn lại tiền đối với sản phẩm đã bàn giao sử dụng