CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

I. ĐƯỢC ĐỔI TRẢ:

Khách hàng có quyền đổi trả trong các trường hợp sau :

  • Giao hàng không đúng loại như đơn hàng khách đặt hàng.
  • Sản phẩm có lỗi: Khi mang sản phẩm tới giao hàng sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất. ( Khách hàng có quyền yêu cầu đổi trả hàng mới)
  • Khi nhân viên giao hàng đến giao hàng đúng chủng loại và sản phẩm tốt mà khách hàng muốn chuyển đổi sang loại khác khách hàng vui lòng thanh toán chi phí phát sinh vận chuyển hàng đi hàng về do khách hàng chuyển đổi loại khác ngay tại thời điểm nhân viên giao hàng tới giao hàng cho khách hàng.

II. MIỄN ĐỔI TRẢ

Sản phẩm sẽ không được chấp nhận đổi trả trong các trường hợp sau

  • Sản phẩm đã bàn giao miễn đổi trả
  • Sản phẩm đã sử dụng miễn đổi trả